Magazinul cadouriCNM asigura confidentialitatea datelor persoanelor care se inregistreaza pe site. Informatiile personale solicitate pe site-ul nostru de la dumneavoastra in cazul in care v-ati creat cont, efectuati cumparaturi din magazinul nostru, etc. sunt utilizate numai pentru confirmarea comenzilor, intocmirea facturii aferente cumparaturilor, livrarii produselor comandate, la timp si la adresa corespunzatoare, precum si trimiterii catre dumneavoastra, numai in situatia in care sunteti de acord, de promotii si alte informatii utile legate de produsele comercializate in magazinul cadouriCNM
Echipa cadouriCNM garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor clientilor nostri, isi asuma raspunderea sa nu trimita datele personale ale clientilor catre terti si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care au fost introduse. 
Datele personale pot fi transmise numai autoritatilor in drept pentru verificarea tranzactiilor comerciale si numai la solicitarea justificata a acestora.